Odpylacz wiorow

Odpylacz wykonany razem z informacją atex (atex dust collector) mieszka w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla średnich oraz popularnych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektywy.

Hallu ForteHallu Forte - Een effectieve oplossing voor mooie voeten zonder vervorming in de vorm van haluks!

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wysyłane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w toku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co powoduje, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest sprawiedliwe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w sezonie jego pracy (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).