Deklaracja zgodnosci oib wzor

Deklaracja zgodności WE jest zatem pisemne oświadczenie wykonywane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego produkt jest jednakowy z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego lub bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu towaru czy są własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do przeprowadzenia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a ponadto gdyby to konieczne (ponieważ powstaje z innych przepisów) materiały te wymagają zdobyć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest realizowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią ostatnie tak zwane moduły i określa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który zapewne ją wyszukać według swego zadowolenia z ofercie przedstawionych mu w instrukcji i dotyczących konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może odkładać się ale z pewnego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych towarów są to skomplikowane procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie kurs i owoce żyć są dokumentowane. Producent odkłada na materiałach, jakie mają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności płynie z tego, iż domniemanym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania także stanowi zbieżny z aktualnymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a ponadto jeśli istnieje zatem chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest odpowiednie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do jakich przenosi się deklaracja 7. W dobrych przypadkach należy zamieścić informację o jednostce notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że spełnia on potrzebowania dyrektyw Unii Europejskiej. Zajmują one zadań połączonych z pomocą zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie może stać przedstawiony do obrotu ani zostać złożony w używanie na miejsce Unii Europejskiej. Deklaracja jest noszona przez producenta czyli w wypadku kiedy stanowi on swoją siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.