Cisnienie atmosferyczne 30 01

Dozowniki celkowe są wykorzystywane w charakteru szczelnego zamykania zbiorników pyłu, które wytwarzają w warunkach ciśnienia niezależnego od ciśnienia atmosferycznego. Dozowniki celkowe umożliwiają opróżnianie zbiorników bez dekompresji. Warunkiem zastosowania dozowników celkowych jest temperatura nie wyższa niż 200 ˚ C oraz brak agresywności pyłów.

Zasada działania Zasada działania dozownika celkowego jest odpowiednio prosta. Pył ze zbiornika wpada przez otwór wlotowy a następnie jest kierowany w celkach ze skrzydełkami przesuwającego się bębna. Dozowniki mogą trwać w kilku innych rodzajach. Mogą pamiętać też różną wielkość otworu wlotowego i wylotowego a ponadto różną wydajność pracy, która jest mierzona w m3 na godzinę. W punkcie zamawiania urządzenia niezbędne będzie zapewnienie oznaczenia dozownika oraz wymaganie jaka istnieje temperatura pyłów.

Dozownik celkowy DC Drinkom z klientów dozowników jest dozownik celkowy DC. Został on przyrządzony z treścią o stałym dozowaniu materiałów sypkich i drobnoziarnistych. W szczególności są to: kasza, ziarna zbóż, pieprz, mleko w proszku, przyprawy, cukier, sól, płyny filtracyjne itp. Urządzenie dostosowuje się najczęściej, jako element wyposażenia technologicznej linii pakowania, ważenia, dozowania oraz transportu pneumatycznego.

Podsumowanie Drinkom z wyjątków wyposażenia dozowników celkowych mogą stanowić skrzynki elektryczne wraz z falownikiem. Dzięki nim z możliwością będzie ważna dostosować wydajność dozownika do potrzeb danej grup produkcyjnej. Do pracy urządzenia używa się stal nierdzewną lub węglową. Modele zbudowane ze stali kwasoodpornej spełniają wszystkie wymogi higieniczne i z przeznaczeniem potrafią stanowić stosowane w dziedzinie przemysłowej, w ostatnim wyjątkowo w sektorze chemicznym.