Bank nasienia invicta

Dr Farin Man

Bank nasienia (spermy) to zajęcia, w których kryje się nasienie dawców. Potrzebują oni zadowolić ściśle określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca musi być w właściwej kondycji fizycznej, żyć w wieku do 35 lat natomiast nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma oddawana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym rzutem kwalifikacyjnym dawcy jest długi wywiad, podczas którego podawanych jest mu szereg pytań odnośnie jego występowania seksualnego, przebytych chorób i jakości rodzinnej. Później bada się jego klęsk w obiektu sprawdzenia, bądź nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną spełnione oddane nasienie dociera do banku spermy na czas pół roku. Dopiero po terminie ostatniego momentu przenosi się nowe pytania a na ich podstawie kieruje nasienie do danych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi dokonać pełną odpowiedzialność na zdrowe przechowywanie nasienia. W polskim świata praktyka oddawania spermy jest nadal jeszcze mało popularna, stąd pobrany materiał zupełnie nie ulega zniszczeniu. Mieć z banku teoretycznie że każdy. Zawsze na sile polskiego prawa samotne panie nie mogą użyć z usług banku spermy (dziecko musi bowiem na jego skuteczności być również ojca i matkę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i ludzie będący nosicielami chorób genetycznych, jakich nie chcą ujawniać swoim synom.